Horizontaal gestuurde boringen

Horizontaal gestuurde boringen werken volgens het “no-dig principe”. Dit is het sleufloos installeren van ondergrondse lijnvormige infrastructuur (o.a. leidingen) via een geleidelijke parabool van punt A (intredepunt) naar punt B (uittredepunt). 

HDD voordelen

 • Beperking van omgevingshinder
  Weinig of geen omgevingshinder ten opzichte van open-sleuf graafwerken bij het kruisen van hindernissen zoals auto-, water- of spoorwegen, natuurgebieden en industrieterreinen.
 • Snelle uitvoering
  Horizontaal gestuurde boringen kunnen in de meeste gevallen veel sneller uitgevoerd worden dan de klassieke open-sleufwerken. De productleiding kan onmiddellijk getrokken worden na de boring.
 • Minimaal grondverzet
  De hoeveelheid grond die bij horizontaal gestuurde boringen vrijkomt is minimaal terwijl dit bij open-sleufwerken niet het geval is.
 • Ecologisch
  HDD is een milieuvriendelijke oplossing.
 • Onderaanneming
  Wij werken vooral in onderaanneming en komen enkel op de werf om een gestuurde boring uit te voeren.
   

 

Toepassingsgebieden