Verschillende stadia

De uitvoering van een “standaard” horizontaal gestuurde boring verloopt in verschillende stadia.

 1. Elke boring wordt eerst en vooral grondig voorbereid. Werfbezoek is hierbij steeds noodzakelijk, dit omvat het bepalen van de ondergrond, het lokaliseren van hindernissen en de ligging van bestaande leidingen. Deze voorbereiding zal ons leiden in het bepalen van de te gebruiken materialen en het uitwerken van de boorcurve. Om professionele en efficiënte diensten te kunnen aanbieden vragen wij om deze redenen de uitvoeringsplannen 2 maanden voor de uitvoering.
 1. In een volgende stap komt de voorbereiding van de werf aan bod. Wanneer de nodige grondwerken klaar zijn, kunnen de boorwerken starten. In deze fase worden ook de PE-leidingen gelast en klaargelegd.
 1. Het boren zelf gebeurt in verschillende stappen. Eerst voeren we de pilootboring uit. Dit bepaalt het traject. Vervolgens vergroten we de diameter van de boring met behulp van een ruimer en de juiste boorspoeling (bentoniet). Dan kunnen we de leiding(en) trekken.
 1. De werf wordt netjes en veilig achtergelaten.

 

Techniek HDD in 3 stappen

foto swivel - ruimer - buis

Stap 1: pilootboring

 • traject van A naar B
 • boorkop met jet, stuurplaat en meetsonde
 • inspuiten bentonietPilootboring

Stap 2 : de boortunnel ruimen

 • plaatsen van een ruimer
 • het doel is de boortunnel groter maken
 • juiste boorspoeling – bentoniet en additieven van groot belang
  • Stabiliteit boorgat - leggen film
  • Transport van losgemaakte ondergrond
  • Losgemaakte ondergrond dunne densiteit doen behouden
  • Geleiding buis
  • Koeling onderdelen

Ruimer

Stap 3 : buistrek

 • leiding mag niet draaien
 • belang “Swivel
 • trekkrachten minimaal houden
 • drijfvermogen vs zwaartekracht